על האתר

ברוכים הבאים!

אתר זה הוא בלוג אישי של עורך האתר, אהוד נשר וכל פרסום בו הוא של העורך, אלא אם פורסם אחרת.

האתר עוסק בממצאים וכתבים עתיקים בהקשר למקורותינו כבני אדם במרחבי כדור הארץ ובישראל בפרט.

אתר זה מנסה בעזרת ממצאים ארכיאולוגיים חדשים ועדויות היסטוריות/כתובות ומדע האסטרונומיה לבנות תמונה עדכנית ומחודדת לגבי מי היה פה הרבה לפני ההיסטוריה הכתובה הידועה לנו.

כל מה שנכתב כאן הינו תיאוריות ובסיס לדיון אינטלקטואלי שיאיר לנו ולו במעט על אבותינו הקדמונים וחייהם.

הארות והערות יתקבלו בברכה!

ניתן להשיג אותי ב'יצירת קשר' או פשוט בטלפון – 0547224732

תודה