התחממות גלובלית מתיחה או מציאות?

בלוג זה אינו עוסק במצב האקלים אלא בארכאולוגיה-אסטרונומית ועל כך גם מרבית הפוסטים בו. יחד עם זאת וכהכנה לפוסט לקראת חג הפסח בהקשר לשינוי אקלימי בתקופת מצרים העתיקה, ברצוני לתת כאן הקדמה לגבי מצב האקלים הגלובלי בהקשר ל'התחממות הגלובלית' עליה חונכנו בעשרות השנים האחרונות ולהציע אפשרות נוספת. מתי נולדה ההתחממות הגלובלית? – להתחממות הגלובלית היסטוריה … המשך קריאת הפוסט התחממות גלובלית מתיחה או מציאות?